Przejdź do treści

Technologia ELC

Elektrostatyczne oczyszczanie olejów przemysłowych

Z pomocą technologii  ELC (electrostatic liquid cleaner) zastosowanej w japońskich urządzeniach do oczyszczania olejów KLEENTEK®️ typ ELC, mogą teraz być usunięte z olejów wszystkie zanieczyszczenia bez względu na ich rodzaj (magnetyki, ferromagnetyki, woda, produkty degradacji oleju) i wielkość (nawet mniejsze niż 0,5 μm). Technologia ELC nie tylko nie powoduje ubytku dodatków uszlachetniających, ale w związku z tym, że usuwa z olejów wszelkie rodzaje zanieczyszczeń, znacząco spowolnienia ich wyczerpywanie.  Cyklicznie przeprowadzane szczegółowe analizy laboratoryjne olejów wykazują, że ich parametry po upływie nawet wielu lat eksploatacji nie odbiegają od parametrów nowych olejów, a w związku z tym wyeliminowana zostaje potrzeba ich okresowych wymian. Jest to rozwiązanie spełniające oczekiwania służb  odpowiedzialnych za utrzymanie ruchu.

W technologii ELC zastosowano  dwa zasadnicze mechanizmy – elektroforezę i dielektroforezę.

Patrząc na zanieczyszczenia znajdujące się w oleju z elektrycznego punktu widzenia, możemy podzielić je na trzy grupy: naładowane dodatnio, ujemnie i o obojętnym ładunku elektrycznym. Zanieczyszczenia z ładunkami dodatnimi i ujemnymi są przyciągane przez elektrody o przeciwnym biegunie. Neutralne elektrycznie cząsteczki nie mogą się w zanieczyszczonym oleju poruszać, jeżeli olej nie przepływa przez pole elektryczne. Tak w praktyce działa mechanizm elektroforezy.

Jeżeli pole elektryczne zostanie zdeformowane poprzez zastosowanie dielektryka, neutralne elektrycznie cząsteczki są przyciągane i zatrzymywane tam, gdzie intensywność pola jest największa. W urządzeniach do elektrostatycznego oczyszczania olejów dielektryki są zamocowane poprzecznie pomiędzy elektrodami. Ta zasada działania określana jest jako dielektroforeza.