Przejdź do treści
logo-2021

O NAS

Firma EKSPERT s.c. od 2005r. świadczy usługi w zakresie serwisu olejowego, obejmującego szeroko pojętą tribodiagnostykę,  audyty smarownicze, identyfikację miejsc powstawania strat i nadmiernych kosztów związanych z eksploatacją maszyn oraz wdrażanie rozwiązań zidentyfikowanych problemów.

Mając świadomość, że problemy dotyczące układów hydraulicznych, przekładniowych, turbinowych czy elektro-izolacyjnych, jak i samych olejów stanowią zaledwie wycinek zadań realizowanych przez służby Utrzymania Ruchu zakładów produkcyjnych, oferujemy kompleksowe rozwiązania.

Naszą misją jest udzielanie profesjonalnego doradztwa w w/w zakresie, wskazywanie i wdrażanie efektywnych narzędzi oraz wykonywanie niezbędnych prac odciążających służby UR.

Efektem jest radykalna poprawa produktywności maszyn, minimalizacja awarii i eliminacja wielu problemów takich jak zarządzanie odpadami niebezpiecznymi czy magazynowanie i transport wewnętrzny środków smarnych.

OSZCZĘDNOŚCI

Oferujemy rozwiązania, które w znaczący sposób obniżają koszty produkcji poprzez:
0 %
Zmniejszenie zużycia środków smarnych
0 %
Zmniejszenie zużycia filtrów olejowych w maszynach
0 %
Koszty postoju maszyn związane z wymianą olejów i filtrów
0 %
Straty w produkcji spowodowane awariami i mikrozatrzymaniami
0 %
Koszty magazynowania i zużycia części zamiennych
0 %
Straty spowodowane wadliwą jakością produkcji
0 %
Koszty rozruchu maszyn do temp. eksploatacyjnej
0 %
Koszty zużycia energii elektrycznej układów hydraulicznych

Tniemy koszty zawodowo!

Środowisko naturalne

Ochrona środowiska naturalnego jest dla nas bardzo ważnym zagadnieniem. Dostrzegamy zagrożenie, jakim jest dla środowiska naturalnego   industrializacja i aktywnie kreujemy procesy minimalizujące to oddziaływanie poprzez m. in. radykalne ograniczenie wytwarzania odpadów niebezpiecznych czy zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.